BG16RFOP002-2.073

BG16RFOP002-2.073

"Сова архитектура и дизайн" ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-3764-С01 на 14ти Юли 2020г.

Договорът е за изпълнението на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19."
Проектът се изпълнява по оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" по приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП".

Основни цели на проекта са:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за спрявяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.