МОНТАНА.КМ

Внезапният колапс комунистическия режим оставя голямо количество проекти в напреднала фаза без съвременно стратегическо предназначение, без финансиране и без план за тяхното конвертиране към новата реалност. Такъв е и случаят с хирургическия корпус в Монтана, северозападна България. Проектът е част от цялостна стратегия за разпределяне на подобни центрове по географски принцип из цялата страна. Рязката промяна на икономическата и демографската структура на обществото оставя започнатия строеж без адекватно предназначение.

Сградата е основно разпознаваема по своя мащаб, силно контрастиращ с далеч по-дребния мащаб на града. Заедно с нейното разположение на входа на града, структурата има имиджово определяща функция за целия град. Основният стремеж да се промени този имидж от лош към добър, близостта до вече съществуващата болница и подходящото етажно разпределение позволяват да се развие концепция за превръщането на сградата в колеж по медицина.