Вечеря в планински стил.

Двете срещуположни къси страни на ресторанта са облицовани с трите основни материала: ламинат, предстенни обшивки от картон и принт. Те рамкират пространството на ресторанта и създават визуална обединеност. Стената, на чиито гръб се пада гардероба е оформена в със същия пейзажен мотив, но в различен стил. Долната половина е облицована плътно в ламинат, така че да не отнема от пространството в план, а в горната си част има декоративна предстенна общивка, покрита с абстрактен принт. Акцентно насочено осветление, монтирано на тавана, подчертава ексклузивността на прилежащите седящи места.

Масите са разделени на групи, като тези групи са подчертани от различните използвани столове. В средата на помещението, покрай остъклените фасади и под страната до гардероба са ситуирани по сепарирани маси за по-малък брой посетители. До всяка от тези маси и всеки един от седящите гости е възможно директно обслужване от сервитьор. В двете широки части на салона са разположени маси за по-големи групи.

Барът и двете зони за самообслужване са оформени в разпонзваемия плаващ мотив с изпъкнал обем в ламинат и облята в светлина бяла основа. Над тях също имаме насочено осветление, както пред стената с принтовете, завършвайки с тях композиционната рамка на пространството, достъпно за клиенти. Плотовете за обслужване са облечени с картон и ламинат върху металните рамки, които вече са доставени на място, тяхната позиция също е съобразена с изводите за ток в пода. Принтовете на гърба започват над нивото на монтирания противопожарен кран. Това дава едно пространство, под което има място за работен плот и шкафове за складиране за допълнително удобство на хората обслужващи предните позиции.

Съществен принос към уюута на ресторанта има обличането на металните колони. Предложеното решение дава различен изглед на колоните от различна посока, което се отразява и на преживяването, в зависимост от мясите, на които се седи.