СПА
СПА
СПА
СПА
СПА
СПА
СПА
СПА
СПА
СПА

СПА 

За развитие на спа туризъм в латвийската недокосната природа сме се придържали към нискоетажни постройки с малък отпечатък в/у терена. Всички сгради са съставени от едно партерно ниво, съгласно със заданието не са развивани сутерени. Универсална типология за свободностояща къща е използвана за развитие на целия имот. Този подход позволява по - нататъчното развитие на околността в рамките на предварително установен механизъм на застрояване чрез отделни сгради с малка индивидуална стъпка. Бъдещото развитие може да включва разширяване на съществуващата програма в имота, както и развитието на изцяло нова програма в съседство в синхрон с установените правила. 

 

Мастърпланът се подхранва от вечната нужда на архитектурата за кореспонденция между екстериор и интериор.

Спа процедурите са обособени в отделна къща, а допълнително са разположени и такива на открито, между езерото и сградите. Създава се зрителна линия между езерото, хълма, джакузи и спа зоната и ресторанта. Създаденото пространство между сградите е зоната, която дефинира мястото на малката обност в природата. Основните алеи служат за задаването на рамки на развитие, завъртането спрямо идеалните световни посоки е направено с цел да се разминат със съществуващите дъбове. Алеите са павирани с дървени дъбови павета. Малкият хълм е видим от всякъде в комплекса, което го прави най - подходящо място за детска площадка. 

Единният архитектурен образ на отделните къщи е постигнат благодарение на употребата на два прости двускатни покрива, комбинирани, така че да създадат две огледални едно на друго била и една обща диагонална улама. Билата попадат в план върху стаи, към които допълнителната височина има принос за интериорното възприятие.

Уламата допринася в енергиен аспект като място за събиране на битова вода за повторна употреба. 

Основният използван материал е дървото. Обгорените черни дъски са предпочитания облицовъчен материал с цел препратка към латвийските строителни традиии, което помага да се постигне силно локален характер на целия комплекс. Допълнителната дебелина на стените е с цел използването на локална суха растителност с отлични топлоизолационни характеристики.

В северната част на имота, където изобилства от свободно пространство, сме разположили зеленчукова градина и оранжерии. Стъпката и пространствените характеристики на парника следват зададената типология. Универсалността на формата, комбинирана с различна материална третировка обогатява пейзажа, запазвайки единна концепция. Подобно на останалите сгради, в имота могат да бъдат разположени допълнително количество парници, следвайки ортогоналния план.